Important Dams and Ports in India

0
172
list of important dams in india

Important Dams in India

Dam River State
Cheruthoni Dam Cheruthoni Kerala
Krishnarajasagar Dam Kaveri Karnataka
Tehri Dam Bhagirathi Uttarakhand
Lakhwar Dam Yamuna Uttarakhand
Idukki (Eb)/Idukki Arch Dam Periyar Kerala
Bhakra Dam Satluj Himachal Pradesh
Pakal Dul Dam Marusudar J&K
Mettur Dam Kaveri Tamil Nadu
Bisalpur Dam Banas Rajasthan
Sardar Sarover Gujarat Dam Narmada Gujarat
Srisailam (N.S.R.S.P) Dam Krishna Andhra Pradesh
Ranjit Sagar Dam Ravi Punjab
Baglihar Dam CHENAB J&K
Koyna Dam Koyna Maharashtra
Pong Dam Beas Himachal Pradesh
Nagarjuna Sagar Dam Krishna Telangana
Salal (Rockfill& Concrete) Dam Chenab J&K
Supa Dam Kali Nadi Karnataka
Koteshwar Dam Bhagirathi Uttarakhand
Rihand Dam Rihand Uttar Pradesh
Indira Sagar (NHDC) Dam Narmada Madhya Pradesh
Pillur Dam Bhavani Tamil Nadu
Madupetty (Eb) Dam Palar Kerala
Rihand Dam Rihand Uttar Pradesh
Chamera Dam Ravi Himachal Pradesh
Chandil Dam Swarnarekha Jharkhand
Parbati II Dam Parbati Himachal Pradesh
Chakra Dam Chakra Karnataka
Peechi Dam Kerala Manali River
Ukai Dam Tapi Gujarat
Tungabhadra Dam Tungabhadra Karnataka
Hirakud Dam Mahanadi Odisha

Important Ports in India:

S. No Port State
1 Haldia Port Kolkata, West Bengal
2 Paradip Orissa
3 Vishakhapatnam Andhra Pradesh
4 Vizag Port Visakhapatnam
5 Chennai Tamil Nadu
6 Mumbai Maharashtra
7 Ennore Tamil Nadu
8 New Mangalore Karnataka
9 Port Blair Port Andaman and Nicobar Islands
10 Tuticorin Tamil Nadu
11 Cochin Kerala
12 Jawaharlal Nehru Maharashtra
13 Kandla Gujarat
14 Mormugao Goa
15 Nhava Sheva Maharashtra

!!!All the Best!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here